Angst

Omkring hver 3. dansker rammes af angst i løbet af livet. Angst er uhåndgribelig til forskel fra det at være bange - det er man for edderkopper, flyveture og store folkemængder. Mange mennesker fortæller ingen, at de er angste og ved knapt, hvad det er der foregår, kun at de har det overvældende ubehageligt. Sammen med en terapeut kan man føle sig mødt, sådan som man nu er svage og stærke sider. At finde ud af at man har angst kan være en lettelse, skabe ro og klarhed, og derefter muligheder og håb. Terapien er vellykket, når klienten ikke lader angsten stoppe sig fra at leve sit liv.

Symptomer
De fysiske symptomer på angst er åndenød, hjertebanken, smerter i brystet, rysten, svimmelhed, ondt i maven og diarré. Psykiske symptomer går fra let ængstelse og uro til panik og angst for at dø. Der kan være 'katastrofetanker’ om hvad der vil ske med én selv eller de nærmeste og det kan munde ud i adfærd, hvor man undgår eller flygter fra situationer eller steder.

Behandling
En del angst forsvinder, når man lærer sine egne kropslige og mentale reaktioner at kende. Så et terapiforløb hos mig vil som regel starte med, at vi gennemgår hvornår og hvordan angsten opstår og skaber klarhed over, hvad der udløser angsten.
Der er rigtig meget man selv kan gøre for håndtere angst. Min opskrift lyder i kort form:

  • At blive klar over hvad er udløser angst, og hvad der giver ro. Få hjælp til det i terapi.
  • At optræne bevidsthed om krop og åndedræt. Yoga, meditation, mindfulness aktiverer den beroligende del af nervesystemet. Så skal der mere til før angsten går i gang og du kan nemmere styre den, når den kommer
  • At holde sig i god form
  • At være opmærksom på om der er ting og mennesker rundt om en, som øger ens stressniveau
  • At træne at være tilstede i nuet, ikke i fortiden eller i fremtiden. Dyrk pauser i dagen.
  • At holde blodsukkeret stabilt, så man ikke oplever et fysisk dyk - det bliver let også et psykisk.
  • At vægte søvn over alt det spændende der sker i livet.

Læs mere: http://www.psykiatrifonden.dk/guides/diagnoser/angst.aspx Psykiatrifonden

Få behandling for din angst nu!