Mindful spisning

Mad er nydelse, samvær og sanselighed. Det er også ensomhed, fornægtelse, selvhad. Forbløffende mange af os spiser uden at være mentalt til stede imens. Uden nærvær mens du spiser, kan du ikke mærke sult og mæthed, og det kan give problemer med under- eller overvægt, fordi du ikke får spist, når du er sulten eller ikke stopper, når du er mæt.
Mindful spisning handler om at opnå balance i den måde du spiser på, ved hjælp af bevidst nærvær.

Den vigtigste mekanisme i mindful spisning er som følger : Er man sulten og opmærksom, når man starter på at spise, sanser og nyder man maden fuldt ud. Maden smager dejligt. Efter et stykke tid holder nydelsen op, det sker fordi kroppen ikke har brug for mere mad. Hvis du stopper med at spise lige der, spiser du hverken for meget eller for lidt. Noget andet er, at du måske spiser på andet end din fysiske sult. Mad kan jo som bekendt bruges til mange ting: til at skabe tryghed, kontrol, til at aflede angst og kedsomhed. Det virker på den korte bane, men skaber ubalance på længere sigt.

Nærværet, og evnen til at mærke stop forsvinder når du:

  • spiser hurtigt
  • spiser mens du står op
  • taler mens du spiser
  • ser fjernsyn eller taler i mobil mens du spiser

Der er udviklet nogle fine værkstøjer i mindful spisning f.eks spisedagbog og sultbarometer. Med dem kan man undersøge sin måde at spise på og skærpe sin opmærksomhed på kroppens signaler om sult og mæthed.
Mindful spisning er en spændende del af mindfulness og der er meget mere viden at hente til selvudvikling eller til klientarbejde. Besøg The Center for Mindful Eating på www.tcme.org. Eller læs den danske bog Mindful spisning : Uffe Damborg og Per Brændgaard

Mindful spisning konsultation
Vi starter med en introduktion til mindfulness, på dansk kaldet bevidst nærvær. I sessionen gennemgår vi to enkle og effektive værktøjer, en spisedagbog og et sultbarometer. De øger opmærksomheden på, hvordan du spiser og reagerer fysisk og psykisk henover dagen.

Med større klarhed over, hvordan du er sulten og hvordan du spiser, kan du nemmere vælge til og fra. Og fokusere dine kræfter, der hvor en indsats virkelig batter.

Få hjælp til mindful spisning