Sorg

Sorg er en naturlig reaktion, når man mister en man elsker, og nogle siger også at sorg er kærlighedens pris. Sorg viser sig naturligvis som ked-af-dethed, men også vrede, skyldfølelser, overvældethed og angst er normale sorgfølelser. Mange der sørger får også søvnproblemer og husker dårligt. De eksistentielle vilkår som døden, ensomheden og livets meningsløshed kommer tæt på for en tid, og det kan gøre at man føler sig ekstra isoleret og sårbar i sociale sammenhænge.

Nogle mennesker evner at skifte mellem sorgens indadvendthed og hverdagens handlen og praktik. Som sørgende pendler man mellem de to mentale tilstande, og evner forholdsvis problemfrit at skifte mellem de to, og på den måde lever man sig igennem sorgen. For andre er det svært og her kan en terapeut med forstand på sorg være en rigtig god hjælp. Mange har også stor glæde af at deltage i en sorggruppe.

Hos sorgterapeuten kan man få et frirum til at være med sin sorg uden hensyntagen til børn, ægtefælle, familie og venner. Her kan man sætte ord på sine tanker og følelser hos et mennesker der ikke er bange for de store følelser, og som har kender til skyldfølelser, afmagt, meningsløshed. Terapeuten kan støtte med erfaringer om omgivelsernes reaktioner og livet der går videre. For det gør det jo, livet, og det kan læres at leve igen.

Læs mere om sorg:
www.cancer.dk
www.yalom.com om eksistensens grundvilkår
At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. J. Mogensen og P. Engelbrecht (2013)

Jeg kan hjælpe med bearbejdning af din sorg!