Stress

Fra naturens hånd er menneskets krop og hjerne indrettet til at svinge mellem at være aktiv og "på" og at holde pause og restituere. Stress opstår, når hjernen i lang tid er for meget ”på” – til sidst virker "fra"-knappen ikke længere. Hos psykoterapeut eller psykolog kan man få redskaber til at komme af med sin stress og få en bedre job-liv balance, så stressen ikke kommer tilbage.

Symptomer
Stress symptomer er hovedpine, uro i kroppen, rastløshed, søvnløshed, hjertebanken, svedeture og andre angstsymptomer. Som regel følger der også psykiske symptomer med som udmattelse, hukommelsestab, irritabilitet, sortsyn, gråd, opgivenhed.

Stresshåndtering
Første skridt i en stresshåndtering er en vurdering af, hvor galt det står til. Ofte er den stressramte handlingslammet og har brug for klare anbefalinger til hvad han eller hun skal gøre. Skal der en hel eller delvis sygemelding til? Så er der lægetjek, evt. søvnmangel og andre akutte behov i den første tid. Senere kommer den stressramtes evner til at tage ansvar og beslutninger stille og roligt tilbage.

Det tager ca 3 måneder på pause, før krop og hjerne er i balance igen. I den periode arbejder klienten og jeg sammen om at forandre de dårlige mønstre, der forhindrer klienten i at stoppe op og mærke: ”nu har jeg brug for en pause”. Man skal lære at mærke hvor i kroppen man mærker de første stress signaler. Det vil ofte være i bestemte situationer, med bestemte mennesker at stressniveauet stiger. Her ligger der en så en øvelse i at vælge til og fra.
Hvert enkelt menneske må finde sin egen opskrift på hvilke små og store pauser, der giver afslapning og opladning: gåture, meditation, at være i naturen, yoga, mindfulness, løb, at lave mad, at gå i haven. Gøremål hvor man lægger hjerne og tanker fra sig og bare er i nuet. (se også under mindfulness)

For en stressramt kan det virke helt utænkeligt at man skal kunne magte sit gamle job igen, men faktisk vender de fleste stressramte tilbage til deres gamle job. For nogen er det dog ikke muligt at kombinere de nye gode vaner med det gamle job, og her vil et nyt job være den bedste løsning.

stress og psykoterapi

Læs mere:
www.stressforeningen.dk
Bo Netterstrøm/ stressklinikken
Bjarne Toftegaard, Praktisk Stresscoaching. 2009

Stress